ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Με την πρόσβαση στο  www.aloeveragreece.net (εφεξής "ο ιστότοπος") και οι σχετικοί δικτυακοί τόποι, υπηρεσίες, εφαρμογές ή εργαλεία συμφωνείτε με τους ακόλουθους όρους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι διαθέσιμοι μέσω υπερσύνδεσης, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν ότι η ιστοσελίδα λειτουργεί Ολοι. Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών αποτελούν νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ εσάς και του www.aloeveragreece.net. Αποδέχεστε τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών κάνοντας κλικ στο κουμπί "Δημιουργία Λογαριασμού" κατά την εγγραφή του Λογαριασμού Ιστοσελίδας και με διαφορετική πρόσβαση ή χρήση των υπηρεσιών, των εφαρμογών και των εργαλείων www.aloeveragreece.net, συμπεριλαμβανομένης της ανάρτησης μιας διαφήμισης.

 

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ως προϋπόθεση για τη χρήση της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της www.aloeveragreece.net και των σχετικών ιστοσελίδων, υπηρεσιών, εφαρμογών και εργαλείων) συμφωνείτε ότι δεν θα:

 • παραβιάζουν οποιονδήποτε νόμο.μετά από κάθε απειλητικό, καταχρηστικό, δυσφημιστικό, άσεμνο ή ανήθικο υλικό.
  να ταχυδρομήσετε ή να κοινοποιήσετε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε ψευδές ή παραπλανητικό υλικό ή μήνυμα οποιουδήποτε είδους.
 • παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου.
 • να διανέμουν ανεπιθύμητα μηνύματα, αλυσιδωτές επιστολές,
 • να διανείμετε ιούς ή οποιεσδήποτε άλλες τεχνολογίες που μπορεί να βλάψουν την Ιστοσελίδα ή τα συμφέροντα ή την ιδιοκτησία των χρηστών της Ιστοσελίδας.
 • να επιβάλει ή να συμβάλει στην επιβολή αδικαιολόγητου φορτίου στην υποδομή μας ή να παρεμποδίσει την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας.
 • να αντιγράψετε, να τροποποιήσετε ή να διανείμετε περιεχόμενο άλλου προσώπου χωρίς τη συγκατάθεσή τους.
 • χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε αράχνη ρομπότ, ξύστρα ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα για να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και να
 • συλλέγετε περιεχόμενο για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή έγγραφη άδειά μας.
 • συλλογή ή με άλλο τρόπο τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με άλλους, συμπεριλαμβανομένων διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς τη συγκατάθεσή τους.
 • να αντιγράψετε, να τροποποιήσετε ή να διανείμετε δικαιώματα ή περιεχόμενο από την Ιστοσελίδα, τις υπηρεσίες, τις εφαρμογές ή τα εργαλεία ή τα πνευματικά δικαιώματα και τα εμπορικά σήματα της Ιστοσελίδας.
 • συλλέγουν ή συλλέγουν με άλλο τρόπο πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς τη συγκατάθεσή τους.
  παρακάμπτοντας τα μέτρα που χρησιμοποιούνται για την παρεμπόδιση ή τον περιορισμό της πρόσβασης στην Ιστοσελίδα.
  να πωλούν τυχόν παραχαραγμένα αντικείμενα ή να παραβιάζουν με άλλο τρόπο τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα ή άλλα δικαιώματα τρίτων.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πληροφορίες που υποβάλλετε στην Ιστοσελίδα και τυχόν συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από την ανάρτηση σας. Διατηρούμε το δικαίωμα κατά τη διακριτική μας ευχέρεια να αρνηθούμε ή να διαγράψουμε περιεχόμενο το οποίο θεωρούμε ακατάλληλο ή παραβιάζοντας τους παραπάνω όρους. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα κατά την κρίση μας να περιορίζουμε τη χρήση του Ιστοτόπου από τον χρήστη είτε προσωρινά είτε μόνιμα ή να αρνηθούμε την εγγραφή ενός χρήστη. Εάν πιστεύουμε ότι παραβιάζετε τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών με οποιονδήποτε τρόπο και / ή συμπεριφέρεστε ύποπτα στους ιστότοπους, τις υπηρεσίες, τις εφαρμογές ή τα εργαλεία, ενδέχεται κατά τη διακριτική μας ευχέρεια να ενημερώσουμε άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας που έχουν έρθει σε επαφή μαζί σας και να σας συστήσουν ότι είναι προσεκτικοί.

 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Προσπαθούμε να διατηρήσουμε την ιστοσελίδα, τις υπηρεσίες, τις εφαρμογές και τα εργαλεία ασφαλή και να λειτουργήσουμε σωστά. Αναφέρετε προβλήματα, προσβλητικό περιεχόμενο και παραβιάσεις πολιτικής σε εμάς χρησιμοποιώντας το σύστημα αναφοράς.

Χωρίς να περιορίζουμε άλλα ένδικα μέσα, ενδέχεται να εκδίδουμε προειδοποιήσεις, να περιορίσουμε ή να τερματίσουμε την υπηρεσία μας, να καταργήσουμε το φιλοξενούμενο περιεχόμενο και να λάβουμε τεχνικά και νομικά μέτρα για να κρατήσουμε τους χρήστες μακριά από την Ιστοσελίδα αν νομίζουμε ότι δημιουργούν προβλήματα, παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων ή δρουν ασυμβίβαστα με το γράμμα ή το πνεύμα των πολιτικών μας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της καταστρατήγησης προσωρινών ή μόνιμων αναστολών ή παρενόχλησης των υπαλλήλων της Ιστοσελίδας ή άλλων χρηστών). Ωστόσο, αν αποφασίσουμε να προβούμε σε οποιοδήποτε από αυτά τα βήματα, να αφαιρέσουμε το φιλοξενούμενο περιεχόμενο ή να διατηρήσουμε έναν χρήστη εκτός του ιστότοπου ή όχι, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να παρακολουθούμε τις πληροφορίες που μεταδίδονται ή αποθηκεύονται στους ιστότοπους, τις υπηρεσίες, τις εφαρμογές και τα εργαλεία μας και δεν να δεχτεί οποιαδήποτε ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένο ή παράνομο περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα ή τη χρήση της Ιστοσελίδας από τους χρήστες.

 

ΠΩΛΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ορισμένες από τις λειτουργίες της Ιστοσελίδας ενδέχεται να εμφανίζουν τη διαφήμισή σας σε άλλους ιστότοπους, υπηρεσίες, εφαρμογές και εργαλεία ή σε άλλους ιστότοπους. Με τη χρήση του ιστότοπου, συμφωνείτε ότι οι διαφημίσεις σας μπορούν να εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, τις υπηρεσίες, τις εφαρμογές και τα εργαλεία.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Ο ιστότοπος περιέχει περιεχόμενο από εμάς, εσάς και άλλους χρήστες. Ο δικτυακός τόπος προστατεύεται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και διεθνείς συνθήκες. Το περιεχόμενο που προβάλλεται σε ή μέσω του ιστότοπου προστατεύεται ως συλλογικό έργο ή / και συλλογή, σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και τις διεθνείς συμβάσεις. Συμφωνείτε να μην αντιγράψετε, να διανείμετε ή να τροποποιήσετε περιεχόμενο από την Ιστοσελίδα χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας. Δεν μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε ή να αποσυμπιεστεί, να αναστρέψετε μηχανικούς ή να προσπαθήσετε να ανακαλύψετε οποιονδήποτε πηγαίο κώδικα που περιέχεται στην Ιστοσελίδα. Χωρίς να περιορίζουμε τα παραπάνω, συμφωνείτε να μην αναπαράγετε, να αντιγράφετε, να πουλάτε, να μεταπωλείτε ή να εκμεταλλεύεστε για οποιονδήποτε σκοπό οποιαδήποτε όψη της Ιστοσελίδας (εκτός από το δικό σας περιεχόμενο). Όταν μας παρέχετε περιεχόμενο, μας παρέχετε και δηλώνετε ότι έχετε το δικαίωμα να μας χορηγήσετε, ένα μη αποκλειστικό, παγκόσμιο, απεριόριστο, αμετάκλητο, απαλλαγμένο από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, υποδεκτός (μέσω πολλαπλών ορίων) δικαίωμα άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, τη δημοσιότητα, τα εμπορικά σήματα, το σχεδιασμό, τη βάση δεδομένων και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτό το περιεχόμενο, σε οποιαδήποτε μέσα γνωστά ή που θα ανακαλυφθούν στο μέλλον και σε όλους τους άλλους ιστότοπους, υπηρεσίες, εφαρμογές και εργαλεία που ανήκουν στην παγκόσμια κοινότητα του eBay. όπως το eBay ή οι ιστοσελίδες των αγγελιαφόρων μας σε άλλες χώρες. Επιπλέον, παραιτείστε από όλα τα ηθικά δικαιώματα που έχετε στο περιεχόμενο στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Ο ιστότοπος μπορεί μερικές φορές να χρησιμοποιεί προμηθευτές δεδομένων τρίτων για τη συμπλήρωση των πληροφοριών που έχετε παράσχει σε μια διαφήμιση. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει περιγραφές, προδιαγραφές προϊόντων και άλλο περιεχόμενο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τέτοιες πληροφορίες αποκλειστικά σε σχέση με τη διαφήμισή σας στο δικτυακό τόπο, τη στιγμή που η διαφήμισή σας βρίσκεται στον ιστότοπο της ιστοσελίδας. Οι παρεχόμενες πληροφορίες ενδέχεται να υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή / και άλλες προστασίες. Συμφωνείτε να μην αφαιρέσετε καμία τέτοια προστατευμένη πληροφορία και / ή να δημιουργήσετε παράγωγα έργα με βάση το περιεχόμενο (εκτός από την ένταξή τους στις διαφημίσεις σας). Η άδεια αυτή υπόκειται σε τροποποίηση ή ανάκληση ανά πάσα στιγμή κατά την αποκλειστική κρίση της Ιστοσελίδας.

Ενδέχεται να μην έχετε την ευκαιρία να ελέγξετε όλα τα συμπληρωματικά δεδομένα πριν δημοσιεύσετε μια διαφήμιση. Ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των παρεχόμενων συμπληρωματικών δεδομένων τρίτων. Συνεχίζετε να είστε υπεύθυνοι για να διασφαλίσετε ότι οι διαφημίσεις σας είναι ακριβείς, να μην περιλαμβάνουν παραπλανητικές πληροφορίες και να συμμορφώνονται πλήρως με τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών και όλες τις πολιτικές της Ιστοσελίδας. Εάν παρατηρήσετε ανακρίβειες στα δεδομένα αυτά μετά την εμφάνιση της διαφήμισής σας στον ιστότοπο, επικοινωνήστε μαζί μας.